Stowarzyszenie Ochotnicza Grupa Ratownicza TADMED Szczecinek

WITAMY

                                                        Nasze cele

1.DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OCHRONY ZDROWIA, A TAKŻE WSPIERANIE INICJATYW SPOŁECZNYCH W TYM ZAKRESIE, W SZCZEGÓLNOŚCI DZIAŁANIE NA RZECZ RATOWANIA ŻYCIA I ZDROWIA LUDZKIEGO W NAGŁYCH STANACH ZAGROŻENIA I DBANIE O JEGO BEZPIECZEŃSTWO ORAZ DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWA I EDUKACYJNA W TYM ZAKRESIE, JAK RÓWNIEŻ POMOC SPOŁECZNA.

2.STYMULOWANIE I WSPIERANIE LOKALNYCH I REGIONALNYCH INICJATYW GOSPODARCZOSPOŁECZNYCH

3.
WSPOMAGANIE INICJATYW LOKALYCH I REGIONALNYCH W ZAKRESIE ROZWOJU MYŚLI NAUKOWOTECHNICZNEJ ORAZ INFORMACJI, DORADZTWA I SZKOLENIA.

4
.WSPIERANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ GOSPODARCZYCH, KULTURALNYCH, OŚWIATOWYCH MAJĄCYCH NA CELU ROZWÓJ I AKTYWIZACJĘ LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI.

5
.SKUPIANIE WOKÓŁ IDEI STOWARZYSZENIA OSÓB ZAINTERESOWANYCH JEGO ROZWOJEM JAK RÓWNIEŻ ROZWOJEM TERENU NA KTÓRYM FUNKCJONUJE STOWARZYSZENIE ORAZ ROZWOJEM REGIONU.

6
.SKUPIANIE OSÓB ZAINTERESOWANYCH INICJATYWAMI W DZIEDZINIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, ZGODNYCH Z LOKALNYMI I REGIONALNYMI POTRZEBAMI.

7
.WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ, NAUKOWO-TECHNICZNEJ, OŚWIATOWEJ, KULTURALNEJ, W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU, OCHRONY ŚRODOWISKA, WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNYCH, DOBROCZYNNOŚCI, OCHRONY ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ, REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ INWALIDÓW ORAZ KULTU RELIGIJNEGO.

8
.OCHRONA WSPÓLNYCH INTERESÓW STOWARZYSZENIA.

9
.PODEJMOWANIE WSZELKICH DZIAŁAŃ ZGODNYCH Z PRAWEM ZMIERZAJĄCYCH DO OSIĄGNIĘCIA CELÓW STOWARZYSZENIA.

10.ORGANIZACJA SZKOLEŃ, WARSZTATÓW I ĆWICZEŃ, W TYM ĆWICZEŃ POD KĄTEM RATOWNICTWA TAKTYCZNEGO, CZYLI ODNALEŹĆ-UDZIELIĆ POMOCY-DOSTARCZYĆ W MIEJSCE GDZIE ODBIERZE SPECJALISTYCZNY ODDZIAŁ I WIELE INNYCH.

ZAPRASZAMY

Miałeś wypadek? Pomożemy uzyskać należne Ci odszkodowanie
 
                         
Stowarzyszenie Ochotnicza Grupa Ratownicza TADMED Szczecinek  zostało nominowane na laureata                            Mocarza Gospodarczego Powiatu Szczecineckiego Roku 2015 

Stowarzyszenie Ochotnicza Grupa Ratownicza TADMED Szczecinek otrzymało wyróżnienie w konkursie WOLONTARIUSZ ROKU 2015 w Szczecinku 

Stowarzyszenie Ochotnicza Grupa Ratownicza TADMED Szczecinek, otrzymało statuetkę LIDERA XXI WIEKU

PARTNER MEDIALNY


    
     Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego z dn. 5 kwietnia 2016 r.

     Stowarzyszenie Ochotnicza Grupa Ratownicza TADMED Szczecinek

     jest wpisane do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego

TADMED Szczecinek 2016