Stowarzyszenie Ochotnicza Grupa Ratownicza TADMED Szczecinek

                 sekcja RATOWNICZO-POSZUKIWAWCZA OGR TADMED Szczecinek

W skład sekcji wchodzą Ratownicy, którzy z wynikiem pozytywnym ukonczyli egzamin Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy uzyskujac tytuł Ratownika zgodnie z Ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, oraz strażacy OSP i PSP.

W marcu 2015 r. członkowie sekcji brali udział w spotkaniu organizowanym przez Fundację ITAKA oraz GPR OSP KĘTY „ Monitoring działań Policji w poszukiwaniu osób zaginionych w terenie otwartym „ w Gdańsku, zaś w listopadzie 2015 byli uczestnikami Konferencji Eksperckiej w siedzibie Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie także organizowanym przez Fundację ITAKA.

 


GDAŃSKA 2015

Spotaknie z Fundacją ITAKA
"Monitoring działań Policji w poszukiwaniu osób zaginionych w terenie otwartym"
WARSZAWA 2015

Siedziba Rzecznika Praw Obywatelskich
Kinferencja Ekspercka Fundacji ITAKA
WARSZAWA 2016

Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych.
VI Ogólnopolska Konferencja Ekspercka w Warszawie


DZIAŁANIA RATOWNICZO POSZUKIWAWCZE 

Szczęśliwy finał poszukiwań w m.Biały Dwór

W dniu dzisiejszym tj. 20.08.br, o godzinie 7:37 Ratownicy Grupy TADMED zostali zadysponowani przez Komendę Powiatową Policji w Szczecinku, do poszukiwań zaginionej 81 letniej kobiety z m.Biały Dwór, koło Białego Boru. 
Do działań wyjechały dwa zespoły Ratowników, kolejne zespoły zostały w dyspozycji na podmianę sił i środków. 
O godzinie 12:48 przyjęto zgłoszenie o odnalezieniu zaginionej i zakończeniu akcji.

Serdecznie dziękujemy służbom za współpracę podczas akcji.


POSZUKIWANIA KUSOWO 25-26.11.2016

W dniu dzisiejszym o godzinie 12:09 Ratownik Grupy TADMED przyjął zgłoszenie z Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku, z prośba o wsparcie w postaci sił i środków oraz zabezpieczenia poszukiwań 55 letniego mężczyzny w miejscowości Kusowo. 
Do akcji wyruszyły dwa zastępy Ratowników Grupy TADMED. 
W przeszukanych miejscach w raz z Policją zaginionego nie odnaleziono. 
Około godziny 16:30 z uwagi na warunki pogodowe utrudniające widoczność min. przez gęstą mgłę, akcja została przerwana do dnia jutrzejszego. 
Ratownikom dziękujemy za gotowość.

W dniu 26 listopada Ratownicy Grupy TADMED od wczesnych godzin porannych wspierali dalsze działania poszukiwacze w raz z Policja i Strażą Graniczną z wykorzystaniem kamery termowizyjnej. 
W przeszukanych terenach zaginionego nie odleziono. 
Służbom i Ratownikom dziękujemy za gotowość i współpracę


18.06.2016 Zabezpieczenie medyczne poszukiwań m. Polne gm. Barwice

W dniu dzisiejszym tj. 18.06.br.  o godzinie 16:03 jako Grupa współpracująca z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego, zostaliśmy zadysponowani przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku do zabezpieczenia medycznego poszukiwań 22 letniego mieszkańca miejscowości Polne gm. Barwice chorującego na padaczkę. 
Do działań ratowniczych wyjechało pięciu Ratowników z uprawnieniami Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. 
O godzinie 18:30 akcja została zakończona. Osoba zaginiona została odnaleziona cała i zdrowa. 
Dziękujemy za gotowość.

19.05.2016 Poszukiwania Szczecinek.

19 maja w godzinach porannych Ratownik dyżurny przyjął zgłoszenie z Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku z prośbą o pomoc w poszukiwaniach zaginionego 24 letniego mężczyzny na terenie leśnym gminy Szczecinek.

Na wskazane miejsce udało sie 5 Ratowników Grupy TADMED. Rarownicy zostali przybrani do działań z Państwową Straża Pożarną w Szczecinku.

W godzinach popołudniowych poszukiwania zostały zakończone.
Dziękujemy za gotowośc i zaangażowanie.W związku z dynamicznym rozwojem Grupy, oraz zobowiązaniami wynikającymi z wpisania Grupy do Jednostki Współpracującej z Systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego z dniem 26-06-2016 r.  występujemy z Wojewódzkiego Zespołu Poszukiwawczego. Jednocześnie informujemy, że nasza Grupa nadal prowadzi Sekcję Ratowniczo-Poszukiwawczą, która w razie konieczności będzie dysponowana do poszukiwań osób zaginionych na terenie otwartym głównie w Powiecie Szczecineckim, a w razie potrzeby na dalszych obszarach. Dziękujemy koleżankom i kolegom z WZP za wspólny czas, nasze drogi nie rozchodzą się na zawsze, dalej pozostaniemy w łączności, aby w razie konieczności jednoczyć siły w poszukiwaniach.

Wojewódzki Zespół Poszukiwawczy

Historia Wojewódzkiego Zespołu Poszukiwawczego

Wojewódzki Zespół Poszukiwawczy to cztery grupy ratownicze, które połączyły swoje siły aby wspólnie rozwijać swoje umiejętności i wspierać się wzajemnie w dziedzinie poszukiwań. Dzięki temu, osoby zaginione jeszcze szybciej i skuteczniej otrzymują profesjonalną pomoc gdy zajdzie taka potrzeba.

Na czas akcji poszukiwawczych grupy te przybierają wspólną nazwę, Wojewódzki Zespół Poszukiwawczy. Łączą wiedzę i umiejętności pod jednym sztandarem. Celem WZP jest wspólna praca na rzecz osoby zaginionej. Poszczególne jednostki nie liczą na osiągnięcie indywidualnych korzyści, a wszyscy członkowie zespołów mają jeden i ten sam cel. Zintegrowane wspólne działania, zwiększają możliwość osiągnięcia sukcesu w walce z czasem, który dla ludzi zaginionych jest często sprawą życia i śmierci. 

Zespoły te prowadzą razem liczne szkolenia z zakresu planowania akcji poszukiwawczych, wewnętrznego dowodzenia zespołami ochotniczymi, nawigowania oraz pomocy medycznej dla ludzi i psów poszukiwawczo-ratowniczych. Umożliwia to wyrównanie wiedzy i umiejętności grup, a także pozwala wykorzystać optymalnie siły i środki jakie są do dyspozycji w trakcie prawdziwych akcji poszukiwawczych. Tego typu pełne przygotowanie zapewnia komfort pracy wszystkim ratownikom należącym do Wojewódzkiego Zespołu Poszukiwawczego.

Inicjatywa jest realizowana od marca 2015 roku. Obecnie Wojewódzki Zespół Poszukiwawczy zrzesza cztery grupy z różnych regionów województwa Zachodniopomorskiego:

- Sekcję Poszukiwawczą OSP Wołczkowo z psami ratowniczymi,
- OSP Gryf Szczecin,
- Grupę Ratownictwa PCK Koszalin,
- Ochotniczą Grupę Ratowniczą Tadmed Szczecinek.

Szkolenie Grup Poszukiwawczych

Sekcja OSP Wołczkowo jako jednostka z największym doświadczaniem jest "matką" WZP. Przygotowuje i szkoli do pracy poszukiwawczej, przekazuje wiedzę oraz odpowiada za wyrównanie poziomu wyszkolenia pozostałych zespołów w dziedzinie poszukiwań. Użycie słowa "matka" jest tutaj kluczowe, bowiem nie ma mowy o dominacji nad innymi jednostkami. Celem projektu jest tworzenie partnerskich rozwiązań i budowa równości zespołów na akcjach poszukiwawczych.

Grupy należące do WZP spotykają się co kilka miesięcy w celu podniesienia swoich kwalifikacji. Ostatecznie projekt zakłada tworzenie wspólnych sztabów dowodzenia i planistyki. Współpraca pozwoli na wykorzystanie dostępnych sił i środków na najwyższym poziomie, a wymiana doświadczeń da możliwość stworzenia jednego organizmu poszukiwawczo-ratowniczego. Poszczególne grupy jako Wojewódzki Zespół Poszukiwawczy znakomicie dopełniają się w realizowanych zadaniach w czym pomaga wykorzystywany przez nie specjalistyczny sprzęt ratowniczy. Zespoły współpracują w zakresie poszukiwań, ratownictwa wysokościowego, ratownictwa medycznego, jak również zapewniają zaplecza logistyczne na danym regionie. Każda z grup przygotowuje sztaby i pracę dla ludzi dojeżdżających na poszukiwania z innych miejscowości.

Wszyscy uczestnicy projektu narzucili dla Wojewódzkiego Zespołu Poszukiwawczego dużą dyscyplinę. Porzucili chęć odnoszenia indywidualnych sukcesów na rzecz niesienia fachowej pomocy na szeroką skale przez jeden wspólny organizm, we wszystkich regionach naszego województwa.

Podczas działań planiści i dowódcy stają się zarządcami poszczególnych zespołów, reprezentują cały WZP, a nie poszczególną jednostkę. Wszystkie współpracujące grupy mają szansę na realne niesienie pomoc w prawdziwych akcjach.

Mamy nadzieję że Wojewódzki Zespół Poszukiwawczy urośnie w siłę i powiększy ilość współpracujących ze sobą grup, szkolonych i pracujących na tym samym wysokim poziomie. Jeśli jesteś zainteresowany aby do nas dołączyć koniecznie skontaktuj się z nami.

Sekcja Poszukiwawcza OSP Wołczkowo z psami ratowniczymi
OSP Gryf Szczecin
Grupa Ratownictwa PCK Koszalin
Ochotnicza Grupa Ratownicza Tadmed Szczecinek

Szkolenie z technik poszukiwawczych 2015


Szkolenie z GPSów 2015
.
Szkolenie dla planistów 2015Szkolenia z FUNDACJĄ ITAKA 2015

POSZUKIWANIA


17.06.2016 Poszikowania Reptowo

Informacje o zaginięciu starszej kobiety w miejscowości Reptowo otrzymaliśmy 2016-06-17 o godzinie 1:20. Zespół poszukiwawczy zostały zadysponowany przez Komendę Miejską Policji w Stargardzie do działań poszukiwawczych.

Ze względu na pracę policji na miejscu zdarzenia gotowość dla Wojewódzkiego Zespołu Poszukiwawczego zrzeszającego grupy: Sekcję Poszukiwawczą OSP Wołczkowo z psami ratowniczymi, OSP Gryf Szczecin, Grupę Ratownictwa PCK Koszalin, Ochotniczą Grupę Ratowniczą Tadmed Szczecinek miała zostać ogłoszona o 6:30 rano. O tej godzinie miał również wyjechać pierwszy zespół który miał wspomóc pracujących na miejscu policjantów.

Przed wyjazdem pierwszego zespołu dostaliśmy szczęśliwą informacje, kobieta została odnaleziona.

Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie.


 06.06.2016 Poszukiwania Koplino

Informacje o zaginięciu mężczyzny w miejscowości Koplino otrzymaliśmy 06.06.2016 w godzinach porannych. Zespół poszukiwawczy został zadysponowany przez Komendę Powiatową Policji w Kamieniu Pomorskim.

W gotowości został postawiony Wojewódzki Zespół Poszukiwawczy zrzeszający grupy: Sekcję Poszukiwawczą OSP Wołczkowo z psami ratowniczymi, OSP Gryf Szczecin, Grupę Ratownictwa PCK Koszalin, Ochotniczą Grupę Ratowniczą Tadmed Szczecinek. Ze względu na zmieniające się okoliczności zdarzenia zespół pozostał w stanie gotowości do wyjazdu.

Dnia 07.06.2016 o godzinie 18.00 do działań został wysłany zespół podstawowy w celu rozpoznania sytuacji na miejscu zdarzenia. Po wstępnym rozpoznaniu zespół powrócił do domu o godzinie 1:00 w nocy 08.06.2016 .

W chwili obecnej stan gotowości został zawieszony. WZP pozostaje do dyspozycji policji gdyby zaszły nowe okoliczności pozwalające na wykorzystanie naszych sił i środków.

Dziękujemy ratownikom za gotowość do działań.


 29.05.2016 Poszukiwania Szczecin Dąbie - Śmierdnica, .

Informacje o zaginięciu starszej kobiety otrzymaliśmy w niedzielę 29.05.2016 rano. Zespół poszukiwawczy zostały zadysponowany przez Komisariat Policji Szczecin Dąbie do działań przy poszukiwaniach.

W gotowości został postawiony Wojewódzki Zespół Poszukiwawczy zrzeszający grupy: Sekcję Poszukiwawczą OSP Wołczkowo z psami ratowniczymi, OSP Gryf Szczecin, Grupę Ratownictwa PCK Koszalin, Ochotniczą Grupę Ratowniczą Tadmed Szczecinek.

W godzinach popołudniowych do poszukiwań przystąpiły Sekcja Poszukiwawcza OSP Wołczkowo oraz OSP Gryf Szczecin. Ze względu na dużą odległość, Ochotnicza Grupa Ratownicza Tadmed Szczecinek pozostała w odwodzie, czekając na sygnał do natychmiastowego wyjazdu. Decyzją policji poszukiwania zakończono w niedzielę wieczorem. Zaginionej kobiety nie udało się odnaleźć w przeszukiwanym terenie. Zespół pozostał w gotowości do ewentualnych dalszych działań.

Dziękujemy za zaangażowanie i współpracę policji i OSP Śmierdnica.

23.05.2016 Poszukiwania Drawso Pomorskie

Informacje o zaginięciu młodego mężczyzny otrzymaliśmy dzisiaj rano. Zespół poszukiwawczy zostały zadysponowany przez Komendę Powiatową Policji do działań przy poszukiwaniach.
W trakcie przygotowań do wyjazdu Wojewódzkiego Zespółu Poszukiwawczego zrzeszającego grupy: Sekcję Poszukiwawczą OSP Wołczkowo z psami ratowniczymi, OSP Gryf Szczecin, Grupę Ratownictwa PCK Koszalin, Ochotniczą Grupę Ratowniczą Tadmed Szczecinek dotarła do nas dobra wiadomość - mężczyzna odnaleziony!

Gotowość i alarmowanie zostały odwołane.

Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie!26.04.2016 Poszukiwania Białuń
 
Informacje o zaginięciu mężczyzny w miejscowości Białuń otrzymaliśmy 26.04.2016 w godzinach wieczornych.
Zespół poszukiwawczy zostały zadysponowany przez Komendę Powiatową Policji w Stargardzie do działań poszukiwawczych. Do wyjazdu przygotowywały się Sekcja Poszukiwawcza OSP Wołczkowo z psami ratowniczymi oraz OSP Gryf Szczecin
W gotowości pozostał również cały Wojewódzki Zespół Poszukiwawczy zrzeszający grupy: Sekcję Poszukiwawczą OSP Wołczkowo z psami ratowniczymi, OSP Gryf Szczecin, Grupę Ratownictwa PCK Koszalin, Ochotniczą Grupę Ratowniczą Tadmed Szczecinek.
Podczas przygotowań do wyjazdu zespoły zostały odwołane przez policję.
Dziękujemy ratownikom za gotowość do działań.

24.02.2016 Poszukiwania Gryfino

Informacje o ucieczce 13 letniego chłopca otrzymaliśmy 24.02.2016 w godzinach popołudniowych.
Zespół poszukiwawczy został zadysponowany przez Komendę Powiatową Policji Gryfino do działań poszukiwawczych. 
Tego samego dnia do akcji wyruszyły dwa psy poszukiwawczo-ratownicze, dwóch przewodników i dwóch nawigatorów z grupy Zachodniopomorskie Psy Ratownicze OSP Wołczkowo. Siły te tworzyły dwa niezależne zespoły uczestniczące w akcji.
W gotowości pozostał Wojewódzki Zespół Poszukiwawczy zrzeszający grupy: Sekcję Poszukiwawczą OSP Wołczkowo z psami ratowniczymi, OSP Gryf Szczecin, Grupę Ratownictwa PCK Koszalin, Ochotniczą Grupę Ratowniczą Tadmed Szczecinek.
Poszukiwania trwały do późnych godzin wieczornych. Chłopiec został odnaleziony przez policję dnia 25.02.2015 w godzinach porannych.
Dziękujemy członkom zespołów za gotowość do działań oraz lokalnym jednostkom mundurowym za współprace.

24.06.2016 Poszukiwania Kołobrzeg

Informacje o zaginięciu mężczyzny w miejscowości Kołobrzeg otrzymaliśmy 24.02.2016. Zespół poszukiwawczy został zadysponowany przez komisariat policji do działań poszukiwawczych.
W gotowości został postawiony Wojewódzki Zespół Poszukiwawczy zrzeszający grupy: Sekcję Poszukiwawczą OSP Wołczkowo z psami ratowniczymi, OSP Gryf Szczecin, Grupę Ratownictwa PCK Koszalin, Ochotniczą Grupę Ratowniczą Tadmed Szczecinek.
Podczas przygotowań do wyjazdu otrzymaliśmy przykrą wiadomość, policja odnalazła zwłoki zaginionego mężczyzny.
Dziękujemy członkom zespołów za gotowość do działań.


23.02.2016 Poszukiwania Stary Dwór

Informacje o zaginięciu w miejscowości Stary Dwór (woj. lubuskie) 50 letniego mężczyzny otrzymaliśmy 22.02.2016 w późnych godzinach wieczornych. Zespół poszukiwawczy został zadysponowany przez Wojewódzkie Stanowisko Koordynacji Ratownictwa na wniosek KPP Międzyrzecz do działań poszukiwawczych.
Ze względu na kwalifikacje zgłoszenia, charakter sprawy oraz czas który upłynął od zaginięcia w ramach wsparcia pracy policji o godzinie 5.30 wyjechał zespół podstawowy. W stanie gotow...ości pozostał cały zespół OSP Wołczkowo i Wojewódzki Zespół Poszukiwawczy.
We wskazanym terenie nie odnaleziono zaginionego, poszukiwania przerwano w godzinach późno popołudniowych do dnia następnego. Dnia następnego zwłoki mężczyzny zostały ujawnione przez policję.
Dziękujemy członkom zespołów, policji oraz lokalnym zastępom OSP za współpracę.

04.02.2016 Poszukiwania Koszalin
 
Informacje o zaginięciu w Koszalinie 39 letniego mężczyzny otrzymaliśmy 04.02.2016 w godzinach wieczornych.
Zespół poszukiwawczy został zadysponowany przez Komendę Miejską Policji Koszalin do działań poszukiwawczych.
W gotowości został postawiony Wojewódzki Zespół Poszukiwawczy zrzeszający grupy: Sekcję Poszukiwawczą OSP Wołczkowo z psami ratowniczymi, OSP Gryf Szczecin, Grupę Ratownictwa PCK Koszalin, Ochotniczą Grupę Ratowniczą Tadmed Szczecinek.
W godzinach wieczornych, podczas przygotowań do wyjazdu, otrzymaliśmy dobrą informacje. Poszukiwany został odnaleziony.
Dziękujemy członkom zespołów za gotowość do działań.

19/20.01.2016 Poszukiwania Jasieniec


Informacje o zaginięciu 44 letniego mężczyzny w okolicy Jasienicy otrzymaliśmy 19.01.2016.
Zespół poszukiwawczy został zadysponowany przez Komendę Powiatową Policji do działań poszukiwawczych.
W gotowości został postawiony Wojewódzki Zespół Poszukiwawczy zrzeszający grupy: Sekcję Poszukiwawczą OSP Wołczkowo z psami ratowniczymi, OSP Gryf Szczecin, Grupę Ratownictwa PCK Koszalin, Ochotniczą Grupę Ratowniczą Tadmed Szczecinek.
Następnego dnia rano Sekcja Poszukiwawcza OSP Wołczkowo oraz OSP Gryf Szczecin zaczęły przygotowania do wyjazdu. W międzyczasie otrzymaliśmy dobrą informacje. Poszukiwany został odnaleziony.
Dziękujemy członkom zespołów za gotowość.

27.12.2015 Poszukiwania Gizyn k/ Myśliborza
 
Informacje o zaginięciu 75 mężczyzny otrzymaliśmy w godzinach nocnych. Zespół poszukiwawczy został zadysponowany przez Komisariat Policji do działań przy poszukiwaniach.
W gotowości został postawiony Wojewódzki Zespół Poszukiwawczy zrzeszający grupy: Sekcję Poszukiwawczą OSP Wołczkowo z psami ratowniczymi, OSP Gryf Szczecin, Grupę Ratownictwa PCK Koszalin, Ochotniczą Grupę Ratowniczą Tadmed Szczecinek
Do działań poszukiwawczych wyruszyła SPR OSP Wołczkowo oraz OSP Gryf. W trakcie prowadzonych działań poszukiwawczych zespół wspierał działania policji.
W godzinach popołudniowych w trakcie przeszukiwania sektorów dotarła do nas dobra wiadomość- osoba zaginiona została odnaleziona na dworcu PKP.
Dziękujemy policji oraz lokalnym OSP za współpracę!

24.12.2015 Poszukiwania Cychry k/ Dębna

Informacje o zaginięciu 65 letniej kobiety otrzymaliśmy w Wigilię w godzinach wieczornych. Zespół poszukiwawczy został zadysponowany przez Komisariat Policji do działań przy poszukiwaniach kobiety.
W gotowości został postawiony Wojewódzki Zespół Poszukiwawczy zrzeszający grupy: Sekcję Poszukiwawczą OSP Wołczkowo z psami ratowniczymi, OSP Gryf Szczecin, Grupę Ratownictwa PCK Koszalin, Ochotniczą Grupę Ratowniczą Tadmed Szczecinek
Do działań poszukiwawczych wyruszyła SPR OSP Wołczkowo oraz OSP Gryf.
W trakcie prowadzonych przez całą noc działań poszukiwawczych zespół wspierał działania policji. W wyznaczonym terenie nie odnaleziono zaginionej.
Nad ranem do działań ruszyły kolejne osoby z SPR OSP Wołczkowo i OSP Gryf. Do działań dołączył także PCK Koszalin oraz Tadmed Szczecinek.
W trakcie dojazdu kolejnej grupy dotarły do nas dobre wiadomości- zaginiona kobieta sama wróciła do domu.
Dziękujemy za pomoc i współpracę policji oraz lokalnym zespołom OSP.

18.12.2015 Poszukiwania Rewal
 
Informacje o zaginięciu 84-letniej kobiety w okolicy Rewalu otrzymaliśmy 18.12.2015.

Zespoły poszukiwawcze zostały zadysponowany przez Komisariat Policji do działań przy poszukiwaniach.
W trakcie przygotowań do wyjazdu dotarła do nas dobra wiadomość - zaginiona została odnaleziona.
Do działań poszukiwawczych był gotowy Wojewódzki Zespół Poszukiwawczy zrzeszający grupy: Sekcję Poszukiwawczą OSP Wołczkowo z psami ratowniczymi, OSP Gryf Szczecin, Grupę Ratownictwa PCK Koszalin, Ochotniczą Grupę Ratowniczą Tadmed Szczecinek.
Dziękujemy kolegom z zespołów za gotowość!

15.12.2015 Poszukiwania Dobiegniew
 
Informacje o zaginięciu 44-letniego mężczyzny w miejscowości Dobiegniew otrzymaliśmy 15.12.2015.

Zespoły poszukiwawcze zostały zadysponowany przez Komisariat Policji do działań przy poszukiwaniach.
W trakcie dojazdu na miejsce poszukiwań dotarła do nas dobra wiadomość - zaginiony został odnaleziony.
Do działań poszukiwawczych był gotowy Wojewódzki Zespół Poszukiwawczy zrzeszający grupy: Sekcję Poszukiwawczą OSP Wołczkowo z psami ratowniczymi, OSP Gryf Szczecin, Grupę Ratownictwa PCK Koszalin, Ochotniczą Grupę Ratowniczą Tadmed Szczecinek.

Dziękujemy kolegom z zespołów za gotowość!


13.12.2015 Poszukiwania Przecław
 
Informacje o zaginięciu 55-letniej kobiety z myślami samobójczymi w Przecławiu otrzymaliśmy 13.12.2015.

Zespoły poszukiwawcze zostały zadysponowany przez Komisariat Policji do działań przy poszukiwaniach.W trakcie ogłaszania informacji do wyjazdu dotarła do nas dobra wiadomość. Zaginiona kobieta odnalazła się.
Do działań poszukiwawczych był gotowy Wojewódzki Zespół Poszukiwawczy zrzeszający grupy: Sekcję Poszukiwawczą OSP Wołczkowo z psami ratowniczymi, OSP Gryf Szczecin, Grupę Ratownictwa PCK Koszalin, Ochotniczą Grupę Ratowniczą Tadmed Szczecinek oraz ratownicy GOPR.
Dziękujemy kolegom z zespołów i ratownikom GOPR za gotowość!

03.11.2015, Poszukiwania Dąbrówka
 
Informacje o zaginięciu 27-letniego mężczyzny z myślami samobójczymi otrzymaliśmy 3.11.2015 w miejscowości Dąbrówka oraz tego samego dnia 65- letniej kobiety w Pyrzycach. Zespoły poszukiwawcze zostały zadysponowany przez Komisariat Policji do działań przy poszukiwaniach
W trakcie ogłaszania informacji do wyjazdu dotarła do nas dobra wiadomość. Zaginione osoby odnalazły się.
Do działań poszukiwawczych był gotowy Wojewódzki Zespół Poszukiwawczy zrzeszający grupy: Sekcję Poszukiwawczą OSP Wołczkowo z psami ratowniczymi, OSP Gryf Szczecin, Grupę Ratownictwa PCK Koszalin, Ochotniczą Grupę Ratowniczą Tadmed Szczecinek.
Dziękujemy kolegom z zespołów za gotowość!

25.10.2015, Poszukiwania Karlino (powiat białogardzki)
 
Informacje o zaginięciu 7-letniego chłopca otrzymaliśmy w niedzielę o 2 w nocy. Zespół poszukiwawczy został zadysponowany przez Komisariat Policji do działań przy poszukiwaniach.

Do działań poszukiwawczych wczesnym rankiem wyruszył Wojewódzki Zespół Poszukiwawczy zrzeszający grupy: Sekcję Poszukiwawczą OSP Wołczkowo z psami ratowniczymi, OSP... Gryf Szczecin, Grupę Ratownictwa PCK Koszalin, Ochotniczą Grupę Ratowniczą Tadmed Szczecinek.
W trakcie dojazdu dotarła do nas dobra wiadomość - chłopiec został odnaleziony ponad 30 km od domu.
Dziękujemy kolegom z zespołów za wyjazd do działań i gotowość.

18.10.2015 Poszukiwania Rosnowo
 
Informacje o zaginięciu 86-letniego mężczyzny otrzymaliśmy w niedzielę w godzinach porannych. Zespół poszukiwawczy został zadysponowany przez Komisariat Policji do działań przy poszukiwaniach mężczyzny.

Do działań poszukiwawczych wyruszył Wojewódzki Zespół Poszukiwawczy zrzeszający grupy: Sekcję Poszukiwawczą OSP Wołczkowo z psami ratowniczymi, OSP Gryf Szczecin, Grupę Ratownictwa PCK Koszalin, Ochotniczą Grupę Ratowniczą Tadmed Szczecinek.
W trakcie prowadzonych działań poszukiwawczych zespoły wspierały działania policji. W godzinach wieczornych działania zostały przerwane. W trakcie oczekiwań na dalsze dyspozycje w dniu następnym dotarła do nas smutna wiadomość - osoba zaginiona została odnaleziona martwa w innym obszarze.
Podczas wielogodzinnych działań Wojewódzki Zespół Poszukiwawczy wykorzystał psy ratownicze, szybkie trójki, samochody dowożące zespoły w sektory, namiot, sprzęt planistyczno-nawigacyjny, sprzęt medyczny.
Dziękujemy policji, państwowej straży pożarnej, straży leśnej, lokalnym grupom OSP i mieszkańcom za wspólną pracę.

Wrzesień 2015

W ostatnich 30 dniach Wojewódzki Zespół Poszukiwawczy stawiany był w stan gotowości przez służby Komisariaty Policji z naszego regionu aż trzykrotnie. 
Pierwszym razem poszukiwana była Kobieta 78l z Bobrowa okolice Złocieńca. Kolejnym zdarzeniem było poszukiwania młodych ludzi w miejscowości Graniczna okolice Chojny. 
Informacje o zaginięciu mężczyzny w wieku 78 lat cierpiącego na choroby psychiczne, zespół otrzymał wczoraj w godzinach popołudniowych w miejscowości Połczyn Zdrój - stan gotowości ustalenie pory koncentracji sił i środków. Dzisiaj z rana już w drodze były zespoły do poszukiwań gdzie o godz. 10:00 otrzymaliśmy dobre informacje o odnalezieniu zaginionego.
Do działań poszukiwawczych wyruszali za każdym razem: Sekcja Poszukiwawcza OSP Wołczkowo, OSP Gryf Szczecin, Grupa Ratownictwa PCK Koszalin oraz Ochotnicza Grupa Ratownicza TadMed Szczecinek.
W każdym z przypadków do którego byliśmy dysponowani osoby szczęśliwie się odnalazły.
Dziękujemy ochotnikom z naszych jednostek za gotowość i poświęcony czas do ratowania zdrowia i życia ludzkiego.


20.07.2015 Poszukiwania Grzmiąca k/ Szczecinka

Informacje o zaginięciu kobiety w wieku 64 lat cierpiącą na demencję, zespół otrzymał wczoraj w godzinach porannych w miejscowości Grzmiąca oddalonej od Szczecina o 180 km.
Zespół poszukiwawczy został zadysponowany przez Komisariat Policji do działań przy poszukiwaniach.

Do działań poszukiwawczych wyruszyli:Sekcja Poszukiwawcza OSP Wołczkowo, Grupa Ratownictwa PCK Koszalin, Ochotnicza Grupa Ratownicza Tadmed Szczecinek z Wojewódzkiego Zespołu Poszukiwawczego.

Funkcjonariusze Policji oraz wspomagający działania zespół poszukiwawczy OSP Wołczkowo z wykorzystaniem psów ratowniczych , GR PCK Koszalin, OGR Tadmed Szczecinek przeszukiwali teren leśny do późnych godzin wieczornych. W przeszukiwanym obszarze nie odnaleziono zaginionej. Od świtu podjęto dalsze poszukiwania. Zespół jest w gotowości do dalszych działań policji.

Dziękujemy wszystkim służbom państwowym i ochotniczym za zaangażowanie oraz dobrą współpracę.

Sekcja Poszukiwawcza OSP Wołczkowo, Grupa Ratownictwa PCK Koszalin, Ochotnicza Grupa Ratownicza Tadmed Szczecinek, OSP Gryf


27.06.2015, Poszukiwania Sianów

Informacje o zaginięciu 46-letniego mężczyzny chorującego na epilepsję otrzymaliśmy w sobotę w godzinach porannych. Zespół poszukiwawczy został zadysponowany przez Komisariat Policji w Koszalinie do działań przy poszukiwaniach mężczyzny.

Do działań poszukiwawczych wyruszył Wojewódzki Zespół Poszukiwawczy zrzeszający grupy: Sekcję Poszukiwawczą OSP Wołczkowo z psami ratowniczymi, OSP Gryf Szczecin, Grupę Ratownictwa PCK Koszalin, Ochotniczą Grupę Ratowniczą Tadmed Szczecinek.

W trakcie dojazdu na miejsce poszukiwań dotarła do nas dobra wiadomość osoba zaginiona została odnaleziona przez funkcjonariuszy policji.

11-12.06.2015 Poszukiwania Gorzyca k/ Koszalina

Informacje o zaginięciu osoby w podeszłym wieku cierpiącą na chorobę Alzheimera, otrzymaliśmy w czwartek w godzinach porannych. Zespół poszukiwawczy został zadysponowany przez Komisariat Policji do działań przy poszukiwaniach mężczyzny.

Do działań poszukiwawczych wyruszyły zespoły: Sekcja Poszukiwawcza OSP Wołczkowo, Grupa Ratownictwa PCK Koszalin, w gotowości do wyjazdu czekały grupy Ochotnicza Grupa Ratownicza Tadmed Szczecinek oraz OSP Gryf Szczecin.

Funkcjonariusze Policji oraz wspomagający działania zespół Poszukiwawczy OSP Wołczkowo i PCK Koszalin, z wykorzystaniem psów ratowniczych przeszukiwali teren leśny do późnych godzin wieczornych. W następnych dniach od świtu podjęto poszukiwania. W trakcie przygotowania do wyjazdu 4 zespołów dotarła do nas dobra wiadomość zaginiony szczęśliwie został odnaleziony.

Dziękujemy wszystkim służbom państwowym i ochotniczym oraz mieszkańcom za zaangażowanie oraz dobrą współpracę, wszystko to zaważyło na tym że poszukiwany odnalazł się relatywnie szybko!

OSP Gryf, Sekcja Poszukiwawcza OSP Wołczkowo, Grupa ratownictwa PCK Koszalin, Ochotnicza Grupa Ratownicza Tadmed Szczecinek.

 
                         
Stowarzyszenie Ochotnicza Grupa Ratownicza TADMED Szczecinek  zostało nominowane na laureata                            Mocarza Gospodarczego Powiatu Szczecineckiego Roku 2015 

Stowarzyszenie Ochotnicza Grupa Ratownicza TADMED Szczecinek otrzymało wyróżnienie w konkursie WOLONTARIUSZ ROKU 2015 w Szczecinku 

Stowarzyszenie Ochotnicza Grupa Ratownicza TADMED Szczecinek, otrzymało statuetkę LIDERA XXI WIEKU

PARTNER MEDIALNY


    
     Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego z dn. 5 kwietnia 2016 r.

     Stowarzyszenie Ochotnicza Grupa Ratownicza TADMED Szczecinek

     jest wpisane do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego

TADMED Szczecinek 2016