Stowarzyszenie Ochotnicza Grupa Ratownicza TADMED Szczecinek

OGR TADMED Szczecinek powstał pod koniec 2013 roku.

Zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku, ,,O Działalności Pożytku Publicznego i Wolontariacie”, działa jako Stowarzysznie Ochotnicza Grupa Ratownicza.
Członkowie OGR to osoby, działające na zasadzie wolontariatu, dla których ratowanie życia jest celem nadrzędnym.
Powstanie Stowarzyszenie było efektem pracy grupy osób, dla których ratownictwo, oraz edukacja z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej jest bardzo istotna.

OGR TADMED prowadzi szkolenia z zakresu pierwszej pomocy. Pełną ofertę szkoleniową możesz znaleźć w zakładce ,, usługi”.
Dodatkowo zabezpieczamy imprezy plenerowe: koncerty, pikniki, festiwale, festyny parafialne, imprezy sportowe, a także liczne akcje charytatywne.

OGR TADMED organizuje również pokazy z zakresu udzielania pierwszej pomocy, a także z ratownictwa medycznego. Szkolenia są zaadresowane zarówno dla osób prywatnych, ale także dla zorganizowanych grup, przedsiębiorstw i instytucji. Program szkolenia jest każdorazowo konsultowany i dobierany w zależności od grupy kursantów. Naszym głównym celem jest rozpowszechnianie i kształtowanie dobrych nawyków wśród dzieci i młodzieży- dlatego kierujemy do nich swoją specjalną ofertę szkoleniową- ,,ratuje od małego”.

Grupę TADMED tworzą ratownicy medyczni, ratownicy kwalifikowanej pierwszej pomocy, ratownicy po kursach pierwszej pomocy, a także wolontariusze. Każde przedsięwzięcie przez nas podejmowane ma przynieść korzyść dla społeczeństwa, jednak nie zapominamy o radości i satysfakcji, jaką uzyskujemy po każdej akcji.
Razem z TADMED-em będziesz w stanie zrealizować każde przedsięwzięcie, które może przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa nas wszystkich, a także uratować komuś życie.
Nie czekaj- zapoznaj się z naszą ofertą już dziś!

                                     ------- Ważniejsze wydarzenia z życia TADMED ------

 
                         
Stowarzyszenie Ochotnicza Grupa Ratownicza TADMED Szczecinek  zostało nominowane na laureata                            Mocarza Gospodarczego Powiatu Szczecineckiego Roku 2015 

Stowarzyszenie Ochotnicza Grupa Ratownicza TADMED Szczecinek otrzymało wyróżnienie w konkursie WOLONTARIUSZ ROKU 2015 w Szczecinku 

Stowarzyszenie Ochotnicza Grupa Ratownicza TADMED Szczecinek, otrzymało statuetkę LIDERA XXI WIEKU

PARTNER MEDIALNY


    
     Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego z dn. 5 kwietnia 2016 r.

     Stowarzyszenie Ochotnicza Grupa Ratownicza TADMED Szczecinek

     jest wpisane do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego

TADMED Szczecinek 2016