Stowarzyszenie Ochotnicza Grupa Ratownicza TADMED Szczecinek

Jeśli chcesz dołączyć...

Jeśli jesteś zainteresowany/zainteresowana wstąpieniem do Grupy TADMED, poniżej skorzystaj z udostępnionych deklaracji.

Wypełnione deklaracje wraz z fotografią  należy dostarczyć do Naszego biura. 


WARUNKIEM PRZYJECIA DO GRUPY JEST

- wypełnienie deklaracji

- zgoda prawnego opiekuna w przypadku nieukończonych lat 18

- ukończony 16 rok życia

- dobry stan zdrowia

- umiejętność pracy w zespole

- Chęci ( jest to wolontariat, swoja pracę wykonujemy całkowicie za darmo )


Co masz od nas?

- możliwość rozwoju

- podnoszenie swoich kwalifikacji

- realizowanie się

- zdobywanie nowych doświadczeń

- poznanie wielu ludzi i organizacji.

Druki do pobrania.

 
                         
Stowarzyszenie Ochotnicza Grupa Ratownicza TADMED Szczecinek  zostało nominowane na laureata                            Mocarza Gospodarczego Powiatu Szczecineckiego Roku 2015 

Stowarzyszenie Ochotnicza Grupa Ratownicza TADMED Szczecinek otrzymało wyróżnienie w konkursie WOLONTARIUSZ ROKU 2015 w Szczecinku 

Stowarzyszenie Ochotnicza Grupa Ratownicza TADMED Szczecinek, otrzymało statuetkę LIDERA XXI WIEKU

PARTNER MEDIALNY


    
     Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego z dn. 5 kwietnia 2016 r.

     Stowarzyszenie Ochotnicza Grupa Ratownicza TADMED Szczecinek

     jest wpisane do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego

TADMED Szczecinek 2016