Stowarzyszenie Ochotnicza Grupa Ratownicza TADMED Szczecinek

WITAMY

                                                        Nasze cele

1.DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OCHRONY ZDROWIA, A TAKŻE WSPIERANIE INICJATYW SPOŁECZNYCH W TYM ZAKRESIE, W SZCZEGÓLNOŚCI DZIAŁANIE NA RZECZ RATOWANIA ŻYCIA I ZDROWIA LUDZKIEGO W NAGŁYCH STANACH ZAGROŻENIA I DBANIE O JEGO BEZPIECZEŃSTWO ORAZ DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWA I EDUKACYJNA W TYM ZAKRESIE, JAK RÓWNIEŻ POMOC SPOŁECZNA.

2.STYMULOWANIE I WSPIERANIE LOKALNYCH I REGIONALNYCH INICJATYW GOSPODARCZOSPOŁECZNYCH

3.
WSPOMAGANIE INICJATYW LOKALYCH I REGIONALNYCH W ZAKRESIE ROZWOJU MYŚLI NAUKOWOTECHNICZNEJ ORAZ INFORMACJI, DORADZTWA I SZKOLENIA.

4
.WSPIERANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ GOSPODARCZYCH, KULTURALNYCH, OŚWIATOWYCH MAJĄCYCH NA CELU ROZWÓJ I AKTYWIZACJĘ LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI.

5
.SKUPIANIE WOKÓŁ IDEI STOWARZYSZENIA OSÓB ZAINTERESOWANYCH JEGO ROZWOJEM JAK RÓWNIEŻ ROZWOJEM TERENU NA KTÓRYM FUNKCJONUJE STOWARZYSZENIE ORAZ ROZWOJEM REGIONU.

6
.SKUPIANIE OSÓB ZAINTERESOWANYCH INICJATYWAMI W DZIEDZINIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, ZGODNYCH Z LOKALNYMI I REGIONALNYMI POTRZEBAMI.

7
.WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ, NAUKOWO-TECHNICZNEJ, OŚWIATOWEJ, KULTURALNEJ, W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU, OCHRONY ŚRODOWISKA, WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNYCH, DOBROCZYNNOŚCI, OCHRONY ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ, REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ INWALIDÓW ORAZ KULTU RELIGIJNEGO.

8
.OCHRONA WSPÓLNYCH INTERESÓW STOWARZYSZENIA.

9
.PODEJMOWANIE WSZELKICH DZIAŁAŃ ZGODNYCH Z PRAWEM ZMIERZAJĄCYCH DO OSIĄGNIĘCIA CELÓW STOWARZYSZENIA.

10.ORGANIZACJA SZKOLEŃ, WARSZTATÓW I ĆWICZEŃ, W TYM ĆWICZEŃ POD KĄTEM RATOWNICTWA TAKTYCZNEGO, CZYLI ODNALEŹĆ-UDZIELIĆ POMOCY-DOSTARCZYĆ W MIEJSCE GDZIE ODBIERZE SPECJALISTYCZNY ODDZIAŁ I WIELE INNYCH.

ZAPRASZAMY

 
                         
Stowarzyszenie Ochotnicza Grupa Ratownicza TADMED Szczecinek  zostało nominowane na laureata                            Mocarza Gospodarczego Powiatu Szczecineckiego Roku 2015 

Stowarzyszenie Ochotnicza Grupa Ratownicza TADMED Szczecinek otrzymało wyróżnienie w konkursie WOLONTARIUSZ ROKU 2015 w Szczecinku 

Stowarzyszenie Ochotnicza Grupa Ratownicza TADMED Szczecinek, otrzymało statuetkę LIDERA XXI WIEKU

PARTNER MEDIALNY


    
     Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego z dn. 5 kwietnia 2016 r.

     Stowarzyszenie Ochotnicza Grupa Ratownicza TADMED Szczecinek

     jest wpisane do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego

TADMED Szczecinek 2016